Wynagrodzenie które procentowo uzgodnione jest wcześniej, pobieramy po wygraniu sprawy.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od skomplikowania sprawy i innych kosztów jakie musi ponieść Kancelaria.

Skontaktuj się z Nami  np. poprzez formularz:
http://kancelarialesta.pl/formularz-odszkodowania

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA.