Odszkodowanie - wypadek w pracy

odszkodowania - wypadek w pracy

Odszkodowanie - wypadek w pracy

Kancelaria Lesta

Adres: ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole

  • Bezpłatna analiza sprawy
  • Pomagamy w kontakcie z pracodawcą
  • Duża szansa na wysokie odszkodowanie oraz rentę
  • Weryfikujemy wydane decyzje
Pełne dane kontaktowe
Masz szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania!

Jesteś uczestnikiem wypadku w pracy? Należy Ci się odszkodowanie za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia.

Jeżeli wskutek wypadku przy pracy, powstała szkoda na twojej osobie lub twoich bliskich, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in.:

Odszkodowania za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia – które obejmuje poniesione przez Ciebie koszty, związane z koniecznością zakupu leków; środków medycznych i ortopedycznych, zwrotu za dojazdy do lekarzy oraz szpitali.

Zadośćuczynienia, które jest świadczeniem pieniężnym za doznaną przez Ciebie krzywdę, ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne; Zwrotu równowartości utraconych zarobków, które mogłeś uzyskać, gdyby nie zaistniała szkoda na Twojej osobie. Innymi słowy, jeżeli wskutek szkody utraciłeś część lub całość zarobków, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać Ci należne wynagrodzenie.

Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, jaką jest małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a także konkubent; Renty, związanej z utratą zdolności do pracy.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli wypadek przy pracy miał miejsce kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy?

Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie odszkodowanie, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!

W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.

Pomimo wielu regulacji krajowych, jak i unijnych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, każdego dnia w wielu zakładach pracy, dochodzi do wypadków. Niestety znaczna część osób nie zdaje sobie sprawy, że w związku z doznanym wypadkiem przy pracy, należy

Czym zatem jest wypadek przy pracy? Zgodnie z definicją tzw. Ustawy wypadkowej, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub smierć, które nastąpiło w związku ze świadczeniem pracy.Skuteczne odszkodowania:
ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole, tel. 512 496 601Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy: Uzyskanie na rzecz Pana Adama wysoką kwotę ozadośćuczynienia pienieżnego i odszkodowania.

Do Kancelarii Lesta zgłosił się zrozpaczony Pan Adam. Okazało się, iż kilka miesięcy wcześniej świadczył pracę na stanowisku spawacza. W pewnej chwili, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, Panu Adamowi wpadł za ubranie gorący opiłek żelaza, który spowodował znaczne poparzenie jego ciała.

Pracodawca Pana Adama sporządził protokół powypadkowy, w którym stwierdził, iż wypadek został spowodowany przez rzekome nieprzestrzeganie przepisów BHP przez Poszkodowanego. Pan Adam nie zgadzał się z tak krzywdzącą oceną pracodawcy, niemniej jego zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

Pan Adam bardzo cierpiał z powodu odniesionych wskutek poparzenia ran. Skóra nie chciała się goić, w związku z czym proces leczenia wydłużał się, a koszty, związane z zakupem leków i opatrunków stale rosły.

Prawnicy Kancelarii Lesta, poruszeni sytuacją Pana Adama, niezwłocznie przystąpili do analizy dokumentacji. Mając na uwadze specyfikę wykonywanego przez Poszkodowanego zawodu, prawnicy Kancelarii zwrócili się do pracodawcy o przedłożenie ważnej dokumentacji, potwierdzającej spełnianie wymagań bezpieczeństwa przez wyposażenie stanowiska oraz odzież ochronną. Pracodawca odrzucił żądanie Kancelarii, w związku z czym sprawa została skierowana do sądu.

Podczas procesu prawnicy Kancelarii Lesta dowiedli, że Pan Adam nie został wyposażony przez pracodawcę w odpowiednią odzież ochronną, która miała uchronić go od poparzenia opiłkiem rozgrzanego metalu. Udowodniono pracodawcy, iż odzież robocza, w której Poszkodowany wykonywał pracę nie posiadała certyfikatów bezpieczeństwa i nie była przystosowana do tego rodzaju obowiązków pracowniczych. W związku z tym sąd zasądził na rzecz Pana Adama wysoką kwotę zadośćuczynienia pienieżnego i odszkodowania.

Powrót do działu odszkodowania

Darmowa konsultacja

Możesz także napisać: info@kancelarialesta.pl

Dane kontaktowe
Zadzwoń

512 496 601

Copyright © 2021 Kancelaria Lesta. All Rights Reserved. Wykonanie A.I.FIA