Odszkodowanie za szkodę

Odszkodowanie za szkodę

Odszkodowanie za szkodę

Kancelaria Lesta

Adres: ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole

 • Bezpłatna analiza sprawy
 • Pozyskujemy wszystkie niezbędne dokumenty z Policji i od innych podmiotów
 • Duża szansa na wysokie odszkodowanie
 • Weryfikuje wydane decyzje
Pełne dane kontaktowe
Masz szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania!

Spalone mienie, zalane mienie. Możesz dostać odszkodowanie.

Sprawy, którymi się zajmujemy:

 • odszkodowanie za uszkodzony pojazd,
 • odszkodowanie za spalone mienie,
 • odszkodowanie za zalane mienie,
 • odszkodowanie za uszkodzone mienie przez wykonawcę usług,
 • odszkodowanie za szkodę na budowie,
 • inne zdarzenia losowe.

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!

W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.

Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy: Sąd uwzględnił roszczenie Pana Jana i wypłacił wysokie sumy zadośćuczynienia i odszkodowania.

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Jan, który pomimo faktu, iż został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego, nie otrzymał należnego odszkodowania. Ubezpieczyciel uzasadniał odmowę w ten sposób, że Pan Jan przechodził przez jednię w miejscu niezdozwolonym – nie było tam przejścia dla pieszych – przez co naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem Ubezpieczyciela odszkodowanie nie należało się Panu Janowi, który miał rzekomo ponosić wyłączną winę za przedmiotowe zdarzenie.

Prawnicy Kancelarii Lesta niezwłocznie przystapili do analizy sprawy. Jak się okazało na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji, który przesłuchał Pana Jana i kierowcę samochodu osobowego. Dokładna analiza protokołu z przesłuchania uczestników zdarzenia, pozwoliła prawnikom Kancelarii rozwiązać tę kłopotliwą sprawę.

Podczas procesu sądowego, prawnicy Kancealrii Lesta dowiedli, że kierowca samochodu tuż przed potrąceniem Pana Jana nie obserwował jezdni i jej otoczenia, ponieważ w tym czasie cała jego uwaga była skupiona na pisaniu smsów w telefonie komórkowym. Prawnicy Kancelarii wykazali przed sądem, że to właśnie kierowca samochodu naruszył prawo, ponieważ gdyby jego uwaga skupiona była wyłacznie na prowadzeniu pojazdu, w odpowiedniej chwili dostrzegłby pieszego i uniknął jego potrącenia. W efekcie sąd uwzględnił roszczenie Pana Jana i wypłacił wysokie sumy zadośćuczynienia i odszkodowania.

Jeżeli któraś z powyższych szkód powstała u Ciebie wskutek wypadku komunikacyjnego, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę i odszkodowania. Z kolei jeżeli wskutek wypadku stałeś się osobą niepełnosprawną, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać dla Ciebie rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwiększenia się twoich potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Co w sytuacji, kiedy wskutek wypadku komunikacyjnego zmarł twój małżonek, rodzic, dziecko lub rodzeństwo? W takim przypadku Kancelaria Lesta pomoże uzyskać dla Ciebie świadczenia w postaci:

 • zadośćuczynienia pieniężnego, związanego z doznaną krzywdą, wskutek utraty bliskiej Ci osoby;
 • stosownego odszkodowania, związanego ze znacznym pogorszeniem się Twojej sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej;
 • renty.Skuteczne odszkodowania:
ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole, tel. 512 496 601Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy: Sąd uwzględnił pozew w całości i zasądził na rzecz Pani Olgi wysokie odszkodowanie oraz comiesięczną rentę.

Do Kancelarii Lesta zgłosiła się Pani Olga, która wskutek wypadku komunikacyjnego straciła rodziców i brata. Pani Olga, będąc studentką, pozostawała na utrzymaniu rodziców, którzy inwestowali w jej wykształcenie i pragnęli, aby zdobyła dobry zawód. Niestety wskutek śmierci rodziców, Pani Olga stanęła przed ponurą perspektywą przerwania studiów i podjęcia niskodochodowej pracy, która pozwoliłaby jej tylko na zaspokojenie minimum egzystencji. Na domiar złego, ta młoda osoba znajdowała się w bardzo złej kondycji psychicznej, spowodowanej olbrzymim bólem po śmierci niemal całej najbliższej rodziny.

Zatroskani o los Pani Olgi prawnicy Kancelarii Lesta, niezwłocznie przystąpili do działań, zmierzających do uzyskania na jej rzecz należnych pieniędzy. Jak się okazało, prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie ustalenia sprawcy śmierci rodziców i brata Pani Olgi. Prawnicy Kancelarii błyskawicznie przystąpili do postępowania karnego, gdzie wspierając prokuratora udowodnili całkowitą winę kierującego. Sprawca został skazany wyrokiem karnym.

Następnym etapem, do którego przystąpili prawnicy Kancelarii Lesta, było złożenie powództwa w sądzie cywilnym. Na rzecz Pani Olgi domagali się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w związku ze śmiercią osób najbliższych, jak też renty, odpowiadającej kwocie, którą zmarli rodzice przeznaczali na jej utrzymanie. Podczas procesu prawnicy Kancelarii wykazali olbrzymią krzywdę i cierpienie, jakich doznała Pani Olga, w związku z utratą rodziców i brata. Na dowód powyższego, w poczet matriału dowodowego została załączona opinia biegłego psychologa, który dokładnie określił rozmiar uszczerbku na psychice Poszkodowanej, jak też szczegółowo opisał fazę żałoby, którą przebyła Pani Olga. Ponadto prawnicy Kancelarii starannie udowodnili koszty utrzymania Poszkodowanej, których dostarczali jej zmarli rodzice. Wskazano na konieczność dokończenia przez Nią studiów i związanych z tym wydatków, których Pani Olga nie jest w stanie samodzielnie ponieść.

Sąd uwzględnił pozew w całości i zasądził na rzecz Pani Olgi wysokie zadośćuczynienie oraz comiesięczną rentę. Dzięki profesjonalnemu podejściu prawników Kancelarii Lesta, ta młoda osoba mogła ukończyć wymarzone studia, a tym samym spełnić wolę zmarłych rodziców.

Być może wcześniej uzyskałeś świadczenia, związane z wypadkiem komunikacyjnym, ale masz wątpliwości, czy Zakład Ubezpieczeń prawidłowo oszacował ich wysokość? A może zastanawiasz się, czy przysługuje Ci świadczenie, związane ze śmiercią osoby bliskiej, która zmarła kilkanaście lat temu? Nie trać czasu, gdyż sparawa może się przedawnić! Niezwłocznie skontaktuj się z Kancelarią Lesta, której prawnicy dokonają kompleksowej analizy twojej sprawy.

Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia.


Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Powrót do działu odszkodowania

Darmowa konsultacja

Możesz także napisać: info@kancelarialesta.pl

Dane kontaktowe
Zadzwoń

512 496 601

Copyright © 2021 Kancelaria Lesta. All Rights Reserved. Wykonanie A.I.FIA