Zadzwoń do nas, przyjdź i porozmawiaj.
To nic nie kosztuje.
Nasze wynagrodzenie to wyłącznie prowizja od kwoty uzyskanego świadczenia.
 
Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub komunikacyjnych nie macie Państwo możliwości spotkać się z nami w siedzibie Kancelarii LESTA – nasz doradca przyjedzie do Państwa. 

Kancelaria Lesta zajmuje się realizacją spraw, związanych z likwidacją szkód, powstałych w mieniu poszkodowanego.

Szkodę rzeczową definiujemy, jako uszczerbek na mieniu i w majątku osoby poszkodowanej, która najczęściej pojawia się w postaci:

  • szkód powstałych w budynkach (np. pożar mieszkania, zawalenie się budowli);
  • szkód powstałych w przedmiotach, należących do poszkodowanego (np. uszkodzenie, zniszczenie sprzętu komputerowego, wyposażenia mieszkania lub biura).

Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy:

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Jacek, którego mieszkanie zostało zalane, a znajdujący się w jego wnętrzu drogi sprzęt elektroniczny i komputerowy uległ zniszczeniu. Pan Jacek wycenił swoje straty na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niemniej jednak problemem było ustalenie sprawcy zdarzenia, ponieważ sąsiad, który zajmował mieszkanie, znajdujące się tuż nad lokalem Pana Jacka, kwestionował swoją winę i twierdził, że nie jest odpowiedzialny za zalanie.

Bezradny Pan Jacek poprosił o pomoc prawników Kancelarii Lesta, ponieważ jak twierdził – ktoś musi być odpowiedzialny za powstałą szkodę. Zespół Kancelarii niezwłocznie przystąpił do kompleksowej analizy przedmiotowej sprawy. Kluczową kwestią stało się ustalenie źródła wycieku wody z instalacji wodociągowej, a także jej właściciela. Prawnicy Kancelarii Lesta dotarli do dokumentacji, która wskazywała na rozkład pionów wodnych i kanalizacyjnych, a także podmiotów odpowiedzialnych za ich utrzymanie w należytym stanie technicznym. Okazało się, iż do zalania mieszkania Pana Jacka, doszło nie z instalacji sąsiada, ale z pionu wodnego, za którego utrzymanie odpowiadała Wspólnota Mieszkaniowa.

W trakcie procesu sądowego, prawnicy Kancelarii Lesta udokumentowali zalanie mieszkania Pana Jacka oraz udowodnili winę Wspólnoty Mieszkaniowej. Prawnicy Kancelarii dowiedli, że Wspólnota Mieszkaniowa przez szereg lat nie dokonywała koniecznych prac remontowych, polegających na wymianie przegniłych rur. Właśnie wskutek znacznego skorodowania, powodującego pęknięcie instalacji wodnej, mieszkanie Pana Jacka zostało zalane. Sąd uwzględnił roszczenie Poszkodowanego i nakazał Ubezpieczycielowi Wspólnoty Mieszkaniowej wypłatę kwoty pieniężnej, której domagał sie Pan Jacek.


Jeżeli poniosłeś podobną szkodę, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in. zapłaty sumy pieniężnej, odpowiadającej wartości powstałej szkody rzeczowej. Jeśli masz wątpliwości, czy Zakład Ubezpieczeń prawidłowo oszacował szkodę w twoim majątku, niezwłocznie skontaktuj się z Kancelarią Lesta, której prawnicy dokonają kompleksowej analizy twojej sprawy.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli szkoda na Twoim mieniu powstała kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy? Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!
W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.