Zadzwoń do nas, przyjdź i porozmawiaj.
To nic nie kosztuje.
Nasze wynagrodzenie to wyłącznie prowizja od kwoty uzyskanego świadczenia.
 
Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub komunikacyjnych nie macie Państwo możliwości spotkać się z nami w siedzibie Kancelarii LESTA – nasz doradca przyjedzie do Państwa. 

Kancelaria Lesta zajmuje się realizacją spraw, związanych z likwidacją szkód, powstałych na osobie poszkodowanego.

Szkodę osobową definiujemy, jako naruszenie dóbr osobistych osoby poszkodowanej, w postaci zarówno uszczerbku na zdrowiu, jak też poniesionych strat moralnych. Szkoda powstaje na dobrach prawnie chronionych danej osoby, wbrew jej woli i najczęściej polega na:

  • wywołaniu rozstroju zdrowia;
  • uszkodzeniach ciała;
  • uszczerbku na zdrowiu psychicznym;
  • pozbawieniu życia;
  • bezprawnym pozbawieniu wolności.

Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy:

Do Kancelarii Lesta zgłosiła się Pani Barbara, która wchodząc po schodach do Urzędu Miasta, nastąpiła na wyszczerbiony stopień, wskutek czego straciła równowagę i upadła, doznając przy tym złamania nogi. Pani Barbara zmuszona była poddać się operacji chirurgicznej, a następnie przebyła długotrwałą rehabilitację.
W związku z powyższym poniosła ona spore koszty, związane z koniecznością m.in. zakupu kul łokciowych, lekarstw, a także dojazdów do szpitali i placówek medycznych.

Kiedy stan zdrowia Pani Barabry nieco się polepszył, zwróciła się ona do Urzędu Miasta z prośbą o odszkodowanie i zwrot poniesionych kosztów leczenia. Niestety przedstawiciel urzędu w arogancki sposób odpowiedział, że żadne odszkodowanie nie należy się Pani Barbarze, a to z tego względu, że na schodach, gdzie upadła Poszkodowana w przeszłości doszło do kilku podobnych zdarzeń i nikt nie ubiegał się o żadne odszkodowanie. Pomimo niechętnej postawy urzędników, Pani Barbara złożyła w sekretariacie pismo, gdzie opisała zdarzenie i poprosiła o rekompensatę finansową. Urząd Miasta w odpowiedzi wskazał, że schody znajdują się w dobrym stanie technicznym, a uszkodzony stopień został już naprawiony, w związku z czym Poszkodowanej nie należy się jakiekolwiek odszkodowanie.

Zrezygnowana Pani Barbara, zwróciła się o pomoc do Kancelarii Lesta, nie wierząc jednak, że w jej sprawie można uzyskać jakąkolwiek rekompensatę. Prawnicy Kancelarii natychmiast zwrócili się do Urzędu Miasta z żądaniem przedstawienia dokumentów, wskazujących na datę, w której wykonywane były prace remontowe schodów, a także na zakres rzeczonych prac. Urząd spełnił żądanie prawników Kancelarii Lesta i przedłożył wymagane dokumenty.

Po dokonaniu gruntownej analizy przedmiotowej sprawy, prawnicy Kancelarii złożyli pozew do sądu, z żadaniem wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego i odszkodowania na rzecz Pani Barbary. Podczas procesu, prawnicy Kancelarii udowodnili, że w chwili zdarzenia schody, którymi poruszała się Poszkodowana znajdowały się w złym stanie technicznym, który spowodował upadek Pani Barbary. Dzięki profesjonalnej pracy, wykonanej przez zespół Kancelarii Lesta, Sąd uwzględnił powództwo i wypłacił na rzecz Pani Barbary wysokie kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania.


Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich znajduje się w podobnej sytuacji, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in.:

  • Odszkodowania za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia – które obejmuje poniesione przez Ciebie koszty, związane z koniecznością zakupu leków; środków medycznych i ortopedycznych, zwrotu za dojazdy do lekarzy oraz szpitali;
  • Zadośćuczynienia, które jest świadczeniem pieniężnym za doznaną przez Ciebie krzywdę, ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • Zwrotu równowartości utraconych zarobków, które mogłeś uzyskać, gdyby nie zaistniała szkoda na Twojej osobie. Innymi słowy, jeżeli wskutek szkody utraciłeś część lub całość zarobków, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać Ci należne wynagrodzenie;
  • Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, jaką jest małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a także konkubent.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli szkoda na Twojej osobie powstała kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy? Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!
W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.