Darmowa analiza sprawy

ZAMÓW TERAZ

Nahláste nehodu, pomôžte sebe, rodine aleb poškodenému tel..                  Sms s obsahom o pomoc alebo e-mailom………………..

Sme rodinná kancelária so stabilnou pozíciou na trhu právnych služieb. Pomáhame našim zákazníkom od roku 2006 a stále rozširujeme naše služby. Pomáhajú nam pri tom  naše každodenné hodnoty ako spoľahlivosť, čestnosť, profesionalita.
Vďaka tímu odborníkov z oblasti práva, poistenia, medicíny, psychológie, rehabilitácie a financií, ktorí sú súčasne skupinou spolupracujúcich partnerov, dbáme spoločne o to, aby sa ku každému zákazníkovi pristupovalo indviduálne s náležitou starostlivosťou a pozornosťou tak, ako by si to želal každý z nás. Mnohoročné skúsenosti, starostlivý výber partnerov a vypracovaný model vybavovania záležitosti umožňuje našim zákazníkom získať uspokojivé efekty v podobe vysokej kvality služieb.

Špecializujeme sa v poskytovaní služieb pre osoby poškodené pri nehodách v Poľsku a v zahraničí. Dôverou nás obdaruváva čoraz viac osôb hľadajúcich pomoc, vďaka komplexnej pomoci pre poškodené osoby, profesionálnej právnej pomoci, zastupovaniu na polícii, pred trestným a občianským súdom ako aj pri asistencii v procese rekonvalescencie.

Ak Vy alebo niekto z Vašich blízkych ste poškodení na zdraví alebo majetku, nečakajte a kontaktujte nás. Pomaháme poškodeným alebo ich rodinám, ktoré stratili blízku osobu v dôsledku nehody.

Hlásia sa nám osoby, ktoré sú poškodené pri:

 • dopravných nehodách,
 • pracovných úrazoch,
 • poľnohospodárskych nehodách,
 • medicínskych omyloch,
 • iných osudových udalostiach ( napr. nehody v dôsledku poškodeného chodníka alebo schodov, atď.)

Pamätajte, aby ste zaistili dôkazy po nehode (podajte hlásenie na polícii, spravte fotografie, zozbierajte svedectvá od svedkov, zaistite údaje páchateľa), nečakajte a nahláste nám náležitosti na ukončenie liečenia.

Komplexne Vám pomôžeme pri:

 • odhadovaní výšky odškodného,
 • zbieraní všetkých dôkazov potrebných na vybojovanie odškodného,
 • hlásení nehody na inšpektoráte práce,
 • hlásení a koordinácii záležitosti na UWV,
 • preberaní policajných správ,
 • príprave a účasti na stretnutí so zástupcom poisťovne a lekárskej komisie,
 • preberaní zdravotnej dokumentácie od lekára alebo nemocnice,
 • korešpondencii a výmene dokumentov s poisťovňou alebo so zamestnávateľom,
 • odhadovaní škody a vyratávaní odškodného,
 • transporte do nemocnice a na rehabilitáciu,
 • pomoci so zmenou poistenia – Holland Zorg
 • iných právnych záležitostiach.

Stále zastupujeme iba poškodeného a nie poisťovateľa ani správcu nehody.

Každú záležitosť analyzujeme zadarmo a podmienky jej vybavovania sú po akceptácii zo strany zákazníka ošetrené príslušnou zmluvou.