Odszkodowanie w rolnictwie

odszkodowania w rolnictwie

Odszkodowanie w rolnictwie

Kancelaria Lesta

Adres: ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole

 • Bezpłatna analiza sprawy
 • Pomagamy w kontakcie z placówkami medycznymi
 • Duża szansa na wysokie odszkodowanie oraz rentę
 • Pomagamy w tłumaczeniach prawno-medycznych
Pełne dane kontaktowe
Masz szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania!

Dzięki unijnym dotacjom i znacznemu wsparciu finansowemu, współczesne gospodarstwa rolne stały się nowoczesnymi przedsiębiorstwami, wyposażonymi w zaawansowaną technologię produkcji rolnej.

Niemniej jednak, w dalszym ciągu – zwłaszcza w okresie żniw – odnotowujemy pokaźną liczbę wypadków w rolnictwie, z udziałem osób, pracujących w gospodarstwie rolnym.

Najczęściej spotykanymi zdarzeniami są:

 • wypadki, związane z potrąceniami przez traktory lub inne pojazdy rolnicze;
 • wypadki, związane z ruchem maszyn rolniczych – obcięcia palców, utrata kończyn;
 • wypadki, związane z poparzeniami, zatruciem środkami chemicznymi;
 • poślizgnięcia i potknięcia.

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!

W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.Skuteczne odszkodowania:
ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole, tel. 512 496 601Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy: Prawnicy Kancelarii uzyskali wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie, a także rentę z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Marek, który uległ wypadkowi podczas żniw. Jak się okazało, Poszkodowany wraz z bratem zbierał słomę z pola, którą następnie składowano w stodole. W pewnej chwili, brat który prowadził ciągnik wraz z przyczepą, nie zauważył Pana Marka i z całym impetem najechał na jego nogę. Niestety wskutek wypadku Poszkodowany doznał złamania kończyny dolnej z przemieszczeniem odłamów kostnych.

Pan Marek przez długi czas przebywał w szpitalu, gdzie przeprowadzono względem niego szereg zabiegów chirurgicznych. Następnie leczył się w poradni ortopedycznej i fizjoterapeutycznej. Pomimo przeprowadzonych zabiegów i rehabilitacji, Pan Marek nie powrócił do pełnej sprawności, w zwiazku z czym zwrócił się do Ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Niestety otrzymał odpowiedź odmowną. W uzasadnieniu wskazano, że Pan Marek ponosi wyłączną winę za przedmiotowe zdarzenie.

Z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości, Poszkodowany zrócił się o pomoc do Kancelarii Lesta. Prawnicy Kancelarii skierowali sprawę do sądu. W trakcie procesu dowiedli, że Pan Marek nie ponosi żadnej winy za przedmiotowe zdarzenie i jest ofiarą nieuwagi kierującego ciągnikiem, który doprowadził do wypadku. Prawnicy Kancelarii zażądali wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania, a także renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy. Sąd w całości uwzględnił roszczenie Pana Marka.

Jeżeli wskutek wypadku w rolnictwie, powstała szkoda na twojej osobie lub twoich bliskich, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in.:

 • Odszkodowania za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia – które obejmuje poniesione przez Ciebie koszty, związane z koniecznością zakupu leków; środków medycznych i ortopedycznych, zwrotu za dojazdy do lekarzy oraz szpitali;
 • Zadośćuczynienia, które jest świadczeniem pieniężnym za doznaną przez Ciebie krzywdę, ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • Zwrotu równowartości utraconych zarobków, które mogłeś uzyskać, gdyby nie zaistniała szkoda na Twojej osobie. Innymi słowy, jeżeli wskutek szkody utraciłeś część lub całość zarobków, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać Ci należne wynagrodzenie;
 • Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, jaką jest małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a także konkubent;
 • Renty, związanej z utratą zdolności do pracy.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli wypadek w rolnictwie miał miejsce kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy? Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Powrót do działu odszkodowania

Darmowa konsultacja

Możesz także napisać: info@kancelarialesta.pl

Dane kontaktowe
Zadzwoń

512 496 601

Copyright © 2021 Kancelaria Lesta. All Rights Reserved. Wykonanie A.I.FIA