Blog

Co w motoryzacji oznacza określenie szkoda całkowita?

Ubezpieczenia motoryzacyjne w naszym kraju i nie tylko, są dosyć rozbudowanym rynkiem. Pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a ubezpieczającymi się właścicielami aut zawierane są przy tym różne umowy, zawierające wiele określeń, często dla laika niezbyt zrozumiałych. Jednym z takich określeń jest szkoda całkowita i warto wiedzieć, jak definiuje się owo pojęcie? Kiedy ubezpieczyciel może orzec o szkodzie całkowitej? A także, co szkoda całkowita oznacza dla kierowcy?

Definicja szkody całkowitej

Tutaj warto zacytować brzmienie Artykułu 363 § 1 Kodeksu Cywilnego, który mówi:

„Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Wyjaśniając to nieco głębiej, szkodę całkowitą ubezpieczyciel może orzec w dwóch przypadkach –

  1. jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego zniszczenia pojazdu są tak duże, że z przyczyn technicznych nie nadaje się on do naprawy.
  2. jeżeli koszty naprawy i usuwania usterek w znacznym stopniu przekraczają wartość całego pojazdu.

W jednej z tych dwóch sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje o uznaniu szkody całkowitej, po czym zostaje wypłacona gwarantowana kwota odszkodowania, pomniejszona o wartość zniszczonego pojazdu.

Czy kradzież auta podlega szkodzie całkowitej?

W wypadku kradzieży uzależnione to jest od rodzaju ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający się zawarł z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia autocasco, uznanie szkody całkowitej może dotyczyć zarówno zniszczenia pojazdu w wyniku wypadku, jak i utraty pojazdu na skutek kradzieży. W tym wypadku wysokość odszkodowania wyniesie gwarantowaną sumę ubezpieczenia.

W jaki sposób wyliczana jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita jest traktowana odmiennie w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a więc inaczej będzie liczona w odniesieniu do AC, a inaczej do OC. Ubezpieczenie obowiązkowe OC – szkodę całkowitą orzeka się tutaj w sytuacji, gdy koszty naprawy samochodu po wypadku przekraczają jego wartość całkowitą. [b]Ubezpieczenie AC[/b] – szkoda całkowita może w tym wypadku być orzeczona przy niższym wskaźniku zniszczenia pojazdu po wypadku i dolną granicą będzie tutaj zazwyczaj 70% jego wartości całkowitej. Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ubezpieczyciel wypłaca jedynie różnicę pomiędzy wysokością ustalonej w umowie ubezpieczenia gwarantowanej sumy ubezpieczenia a wartością samochodu po jego uszkodzeniu.

Koszty

W wypadku kosztów naprawy uszkodzonego auta, to firma ubezpieczeniowa ustala takowe na podstawie cenników serwisów samochodowych. Brane są tutaj pod uwagę roboczogodziny danych fachowców, koszty części zamiennych oraz materiałów wykorzystywanych do naprawy. Wszystkie informacje odnoszące się do tego aspektu ujęte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Po likwidacji szkody całkowitej

Pojazd po likwidacji szkody całkowitej pozostaje do dyspozycji właściciela, a jego ewentualna kwota zbycia jest już wliczona jako odliczenie od wypłaconej kwoty ubezpieczenia. Jeżeli kierowca zastanawia się, co dalej robić z wrakiem, to nie opłaca się samochodu poddawać kasacji, ale po prostu trzeba go sprzedać. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się taką usługą jak skup aut używanych i w ich ofercie widnieje również skup aut powypadkowych. Inna opcja to rozebranie auta na części i sprzedawanie ich pojedynczo, np. na Allegro albo OLX. Trzeba jednak tutaj zainwestować sporo czasu i rzadko się to opłaca.

Czym dla właściciela auta jest szkoda całkowita? Czy otrzymam odszkodowanie?

Szkoda całkowita jest rzadko korzystna dla ubezpieczonego. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele najczęściej zawyżają wartość wraku, a to znacznie obniża kwotę uzyskaną z ubezpieczenia. Często jedynym wyjściem z sytuacji jest rozprawa sądowa, ale na rynku istnieją również [b]firmy specjalizujące się w likwidacji szkód związanych z dochodzeniem odszkodowań. Jeżeli ubezpieczyciel zbytnio zaniżył nasze odszkodowanie, warto z usług takiej firmy skorzystać.

Powrót do bloga

Darmowa konsultacja

Możesz także napisać: info@kancelarialesta.pl

Dane kontaktowe
Zadzwoń

512 496 601

Copyright © 2021 Kancelaria Lesta. All Rights Reserved. Wykonanie A.I.FIA