Mimo ogromnej ilości rowerzystów do wypadków z ich udziałem dochodzi rzadko, jednak wypadki takie mają miejsce.

Nawet jeżdżący przepisowo i ostrożni rowerzyści mogą stać się ofiarami nieuwagi innych kierujących pojazdami. Statystycznie za największą liczbę wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów odpowiadają kierowcy samochodów osobowych. Rowerzyści są przeważnie postrzegani jako słabsi uczestnicy ruchu drogowego, jednak prawo holenderskie ma dla nich specjalne ustalenia dotyczące kolizji z pojazdem silnikowym. Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za szkodę rowerzysty bez konieczności udowadniania jego (kierowcy) winy. Kierowca może natomiast żądać odszkodowania za szkody poniesione w kolizji z rowerem w wyniku ich błędu. Rowerzyści w takich wypadkach są osobami bardziej chronionymi przez prawo, gdyż to oni w wyniku takiej kolizji są narażeni na większe niebezpieczeństwo.

Wyjątkiem od zasady, że to kierowca zawsze ponosi winę może być natomiast sytuacja, w której występuje siła wyższa - zdarzenie, którego kierowca nie mógł przewidzieć ani też mu zapobiec.

W wypadku, gdy nie można mówić o działaniu siły wyższej rowerzysta zawsze powinien otrzymać rekompensatę w wysokości co najmniej 50% poniesionej szkody, nawet jeżeli rowerzysta w pewnym stopniu przyczynił się do wypadku.

Wysokość takiego odszkodowania jest oczywiście uwarunkowana m.in. od rodzaju błędów obu stron, rodzaju urazu poszkodowanego, oraz tego czy ktoś jest ubezpieczony.

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wypadków komunikacyjnych. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku takiego zdarzenia i chcesz dowiedzieć się jakiej wysokości odszkodowanie Ci przysługuje zapraszamy do kontaktu.