Prawnicy z Lesta - Specjaliści od odszkodowań

Pomimo niezwykłych osiągnięć współczesnej medycyny, nawet uznanym lekarzom i specjalistom zdarzają się podręcznikowe błędy.

Nawet jak już otrzymałeś odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Do 20 lat wstecz!
Image
bezpłatna analiza

Bezpłatnie załatwimy za państwa wszystkie formalności.

Image
pomagamy w Polsce i Holandii

Pomagamy na terenie całej Polski oraz Holandii

Image
pomoc w sądzie

Nie ma konieczności uczestniczenia w sądzie ani policji

Współpracujący z Kancelarią Lesta zespół lekarzy specjalistów, dokona gruntownej analizy dokumentacji medycznej, pod kątem możliwości udowodnienia winy lekarza.

Pomimo niezwykłych osiągnięć współczesnej medycyny, nawet uznanym lekarzom i specjalistom zdarzają się podręcznikowe błędy, związane np. ze złą diagnozą, niewłaściwym leczeniem, czy źle przeprowadzoną operacją. Niejednokrotnie ww. błędy, skutkują poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla poszkodowanego pacjetna.
Czym zatem jest błąd medyczny? Z uwagi na szerokie spectrum świadczeń medycznych, jest to pojęcie niezwykle obszerne, niemniej jednak przykładem szkód medycznych niewątpliwie jest:

 • niedbalstwo personelu medycznego (np. lekarza, pielęgniarki);
 • postępowanie personelu, które jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym stanem wiedzy medycznej;
 • błędna diagnoza i niewłaściwe leczenie;
 • uszkodzenie ciała pacjenta;
 • pogorszenie jego stanu zdrowia;
 • śmierć pacjenta.
   

Za wystąpienie błędu medycznego może odpowiadać zarówno szpital, przychodnia, jak i lekarz, prowadzący prywatny gabinet.

Gwarancję profesjonalnej opieki prawnej.

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!

W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość.

Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.

Uwaga!. Pamiętaj o dowodach w sprawie

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.


PRAWNICY Z LESTA - SPECJALIŚCI OD ODSZKODOWAŃ

Przykład wygranej sprawy

Kancelaria uzyskała świadczenie w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę i odszkodowania.

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Paweł, który padł ofiarą niekompetencji lekarzy miejskiego szpitala

Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy:

Pan Paweł podczas gry w piłkę nożną, w pewnej chwili poczuł silny ból prawej nogi. Bezpośrednio z boiska, został przewieziony do szpitala, gdzie wstępnie go zdiagnozowano i wykonano badanie RTG. Lekarz przyjmujący pobieżnie przeanalizował prześwietlenie rentgenowskie, nie dopatrując się żadnego urazu. W tym samym dniu Pan Paweł został wypisany ze szpitala do domu.

Niestety dolegliwości bólowe zamiast ustępować, z każdym dniem były coraz większe. Noga Poszkodowanego zaczęła puchnąć i sinieć. W związku z tym, Pan Paweł udał się do innego lekarza, który po zapoznaniu się z badaniem RTG, wykonanym w miejskim szpitalu, stwierdził zastarzałe złamanie nogi. Okazało się, że lekarz w szpitalu dopuścił się błędu diagnostycznego. Na domiar złego, wskutek poruszania się ze złamaną kończyną, odłamy kostne uszkodziły nerw strzałkowy, który spowodował częściowe porażenie prawej nogi Pana Pawła.

Poszkodowany zwrócił się do miejskiego szpitala ze skargą na lekarza, który dopuścił się błędu diagnostycznego. Niestety skarga została oddalona, ponieważ zdaniem dyrekcji szpitala, w przedmiotowej sprawie nie doszło do błędu w sztuce medycznej, a procedury dopuszczają pewne ryzyko błędu. Następnie Pan Paweł prosił innych lekarzy, aby oficjalnie potwierdzili błąd ich kolegi ze szpitala miejskiego. Niestety, jak się okazało środowisko lekarskie było hermetyczne i niechętne do pomocy. Samodzielna próba rozwiązania sprawy przez Pana Pawła okazała się całkowicie bezskuteczna, dlatego zwrocił się o pomoc w jej rozwiązaniu do prawników Kancelarii Lesta.

Współpracujący z Kancelarią Lesta zespół lekarzy specjalistów, dokonał gruntownej analizy dokumentacji medycznej, pod kątem możliwości udowodnienia winy lekarza miejskiego szpitala. W związku z powyższym przygotowano opinię medyczną, w której wskazano szereg zaniedbań proceduralnych i medycznych, których dopuścił się lekarz. Podczas wspólnej narady zespołu lekarskiego z zespołem prawnym, zdecydowano się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W trakcie procesu, prawnicy Kancelarii Lesta wykazali, że lekarz szpitala miejskiego dopuścił się rażącego błędu diagnostycznego. Na podstawie opinii specjalistów, dowiedziono, że złamanie było oczywiste, co potwierdziło pierwsze zdjęcie rentgenowskie. Ponadto prawnicy Kanclearii udowodnili, że wskutek błędu medycznego, Pan Paweł doznał porażenia nerwu strzałkowego, który uniemożliwia mu dalsze uprawianie sportu, z którego uzyskiwał część swojego dochodu. W związku z tym Sąd zasądził na rzecz Poszkodowanego wysoką kwotę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak też miesięczną rentę, w związku z częściową utratą zdolności zarobkowych.

Jeżeli któraś z powyższych szkód powstała na twojej osobie lub twoich bliskich, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in.:

 • Odszkodowania za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia – które obejmuje poniesione przez Ciebie koszty, związane z koniecznością zakupu leków; środków medycznych i ortopedycznych, zwrotu za dojazdy do lekarzy oraz szpitali;

 • Zadośćuczynienia, które jest świadczeniem pieniężnym za doznaną przez Ciebie krzywdę, ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;

 • Zwrotu równowartości utraconych zarobków, które mogłeś uzyskać, gdyby nie zaistniała szkoda na Twojej osobie. Innymi słowy, jeżeli wskutek szkody utraciłeś część lub całość zarobków, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać Ci należne wynagrodzenie;

 • Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, jaką jest małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a także konkubent.

Sprawdź ile możesz otrzymać odszkodowania


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Tel. 512 496 601 info@kancelarialesta.pl

PRAWNICY Z LESTA - SPECJALIŚCI OD ODSZKODOWAŃ

Przykład wygranej sprawy

Sąd uwzględnił pozew w całości i zasądził na rzecz Pani Olgi wysokie zadośćuczynienie oraz comiesięczną rentę. Dzięki profesjonalnemu podejściu prawników Kancelarii Lesta, ta młoda osoba mogła ukończyć wymarzone studia, a tym samym spełnić wolę zmarłych rodziców.

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Roman. Wskutek nieszczęśliwego wypadku ww. doznał zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

Do Kancelarii Lesta zgłosił się Pan Roman. Wskutek nieszczęśliwego wypadku ww. doznał zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie. W celu przywrócenia pełnej sprawności w stawie kolanowym, został skierowany do kliniki ortopedycznej. Niestety podczas operacji chirurgicznej rekonstrukcji więzadła, wskutek niedbalstwa personelu medycznego, Pan Roman został zakażony bakterią gronkowca. Przez długi czas u Poszkodowanego utrzymywała się wysoka gorączka oraz silny obrzęk kolana. Powyższe spowodowało znaczne cierpienie Pana Romana i wydłużyło proces jego hospitalizacji.

Pomimo zgłaszonych przez Poszkodowanego roszczeń, personel Kliniki nie przyznał się do popełnionego błędu.

Prawnicy Kancelarii Lesta, poruszeni krzywdą Pana Romana, dokonali gruntownej analizy dokumentacji medycznej i podjęli decyzję o skierowaniu sprawy do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W trakcie postępowania, prawnicy Kancelarii wykazali, że winę za zakażenie pacjenta ponosi personel medyczny kliniki. Wojewódzka Komisja orzekła o wystąpieniu zakażenia, spowodowanego niedbalstwem personelu. Niemniej jednak zaproponowana kwota zadośćuczynienia pieniężnego nie była satysfakcjonująca dla Pana Romana i jedynie w małym stopniu rekompensowała jego krzywdę.

Prawnicy Kancelarii Lesta zdecowali więc o skierowaniu sprawy do sądu, który przyznał na rzecz Pana Romana wysokie zadośćuczynienie, tym samym w pełni wyczerpując roszczenie Poszkodowanego.


Co zrobić w sytuacji, jeżeli w stosunku do Twojej osoby lekarze popełnili błąd medyczny kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy? Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!
W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.