O wypadku przy pracy można mówić w momencie, gdy przy wykonywaniu czynności związanych z zawodem doznajemy szkody na osobie. Prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Czasami jednak, że pracodawcy zaniedbują swoje obowiązki w tej kwestii i dochodzi do wypadku.

Może się zdarzyć, ze pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu pracy zostaje przez pracodawcę postawiony przed niekorzystnym wyborem – albo zrezygnuje z roszczeń odszkodowawczych (za wypadek przy pracy), albo zostanie zwolniony. Taka sytuacja często skutkuje tym, że zastraszeni pracownicy, w obawie przed utratą źródła zarobku, podpisują ugody i oświadczenia, które przedstawiają zupełnie inną, nieprawdziwą wersję tego jak doszło do wypadku. Jeżeli jednak pracownik pomimo zastraszenia i tak zgłosi roszczenie przeciwko pracodawcy i zostanie zwolniony, ma wtedy prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie pracy.
Jeżeli w wyniku wypadku zostałeś zwolniony z pracy zawalcz o swoje prawa. Nasza kancelaria pomoże Ci w dochodzeniu przysługującego Ci odszkodowania.

Gdy dojdzie do wypadku w pracy:

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku przy pracy pamiętaj o następujących czynnościach:

  • o wypadku bezzwłocznie poinformuj swojego pracodawcę lub przełożonego - pracodawca, który został zawiadomiony o wypadku, powinien niezwłocznie podjąć działania w celu zabezpieczenia miejsca wypadku, tak aby do miejsca zdarzenia nie miały dostępu osoby niepowołane,
  • zwróć uwagę na to, czy został sporządzony protokół powypadkowy (zespół powypadkowy ma na to 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku), jest on ważny w późniejszym postępowaniu,
  • spróbuj zebrać dowody jeśli jest to możliwe (zdjęcia miejsca wypadku, obrażeń itp.), a także poszukaj świadków zdarzenia (spisz ich dane osobowe),
  • przede wszystkim zaraz po wypadku udaj się do lekarza. Upewnij się, że lekarz dokładnie odnotował wszelkie obrażenia i dolegliwości występujące po wypadku. Pamiętaj, by ze szczegółami opisać swój stan, uwzględnij zwłaszcza takie objawy, których lekarz gołym okiem nie dostrzeże (np. ból głowy),
  • wystąp po przysługujące Ci odszkodowanie za doznaną szkodę.
     

Najlepiej z taka sprawą zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej biegłej w sprawach wypadku przy pracy. Pracownicy kancelarii Lesta Expert służą swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą prawniczą.

Miałeś wypadek w pracy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy uzyskać wysokie odszkodowanie.