Piękna pogoda listopadowa nadal zachęca do jazdy rowerem.

Holandia to jeden z najbardziej rowerowych krajów w Europie. Mimo ogromnej ilość ścieżek rowerowych, rozciągających się przez miasta, zdarza się, że dochodzi do wypadku, czy to pomiędzy rowerzystami czy pomiędzy rowerzystą, a kierowcą samochodu. Co roku nawet kilka tysięcy rowerzystów ulega wypadkowi, a liczby te, z roku na rok, stale rosną. Prędkość, pośpiech, nieuwaga, niewiele potrzeba, by doszło do wypadku, przy czym nawet jeżdżący zgodnie z przepisami i ostrożni rowerzyści mogą stać się ofiarami nieuwagi innych kierujących pojazdami. Statystycznie za największą liczbę wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów odpowiadają właśnie kierowcy samochodów osobowych. 

Rowerzyści są przeważnie postrzegani jako słabsi uczestnicy ruchu drogowego, jednak prawo holenderskie ma dla nich specjalne ustalenia dotyczące kolizji z pojazdem silnikowym. Rowerzyści w takich wypadkach są osobami bardziej chronionymi przez prawo, gdyż to oni, w wyniku kolizji z pojazdem silnikowym, są narażeni na większe niebezpieczeństwo. Kierowca pojazdu jest, zgodnie z prawem, odpowiedzialny za szkodę rowerzysty bez potrzeby udowadniania jego (kierowcy) winy, ma tutaj zastosowanie tzw. zasada ryzyka. Reguła ta przedstawia się następująco: kierowca pojazdu odpowiada za szkodę powstałą w wyniku wypadku w każdej sytuacji. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest możliwość wystąpienia przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność. Takimi przesłankami są: wyłączna wina rowerzysty (np. wymuszenie pierwszeństwa przez rowerzystę) lub osoby trzeciej i wystąpienie siły wyższej (zdarzenie, którego kierowca nie mógł w żaden sposób przewidzieć ani też mu zapobiec, często związane z działaniem sił natury).
W wypadku, gdy nie można mówić o działaniu siły wyższej rowerzysta zawsze powinien otrzymać rekompensatę w wysokości co najmniej 50% poniesionej szkody, nawet jeżeli rowerzysta w pewnym stopniu przyczynił się do wypadku. Wysokość takiego odszkodowania jest oczywiście uwarunkowana m.in. od rodzaju błędów obu stron, rodzaju urazu poszkodowanego, oraz tego czy ktoś jest ubezpieczony. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy do zdarzenia drogowego dojdzie z wyłącznej winy rowerzysty, zostaje on pozbawiony możliwości uzyskania odszkodowania od kierującego samochodem. W tym wypadku to rowerzysta odpowiada względem kierowcy pojazdu mechanicznego za wyrządzoną szkodę jako sprawca zdarzenia. Jeżeli rowerzysta nie był ubezpieczony (ubezpieczenie dla rowerzystów nie jest obowiązkowe), to poszkodowany (w tym wypadku kierowca pojazdu) może żądać wypłaty odszkodowania, za szkody poniesione w wyniku kolizji z rowerem, bezpośrednio od rowerzysty.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie w razie wypadku rowerowego?

Z reguły odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu rowerzyście z polisy OC sprawcy. W tym wypadku po należne świadczenie należy zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony pojazd sprawcy w dniu zdarzenia. Jednak pomimo obowiązkowego ubezpieczenia OC zdarzają się w praktyce sytuacje, w których pojazd nie był ubezpieczony (np. gdy polisa właśnie utraciła ważność) lub kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji po należne świadczenie należy się zgłosić do Holenderskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - Waarborgfonds Motorverkeer. Odszkodowanie wypłacane przez tą instytucję obejmuje zarówno szkody na osobie (uszkodzenie ciała) jak i szkody na mieniu (uszkodzenie pojazdu, utracone korzyści itp.).

Rowery są niejako jednym z symboli Holandii i można mieć pewność, że wyruszając na ulice Holandii, na tłum rowerzystów zawsze się natrafi. Dla wielu Holendrów rower to podstawowy środek transportu. Większa liczba rowerzystów pociąga jednak za sobą większe ryzyko wypadku. Należy pamiętać o tym, by jeździć ostrożnie, z rozwagą i szanować innych uczestników ruchu drogowego.

Jednak wypadki chodzą po ludziach i jeżeli dojdzie do kolizji warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i o jakie świadczenia możemy wystąpić.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Holandia:
Binckhorstlaan 123/316
2516 BA Den Haag
tel.: +31 642787215 (rozmawiamy po polsku i holendersku)

Polska:
ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole
tel.: +48 512 496 601