Wystarczy moment nieuwagi, nierówna czy śliska nawierzchnia i wypadek gotowy.

Choć mogą wydawać się błahe, upadki mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych - złamania kończyn, stłuczenia, skaleczenia. Bardzo często wypadki takie mają miejsce na chodniku. Idziemy do pracy, do sklepu czy do szkoły, chodnik jest nierówny, popękany lub oblodzony.

O wypadek w takim momencie nietrudno. Jeżeli w wyniku takiego zdarzenia doznamy uszkodzenia ciała, a także mienia, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Kto jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w wyniku upadku?: Pojawia się następujące pytanie - kogo możemy pozywać o należne nam odszkodowanie w sytuacji gdy doznaliśmy szkody w wyniku upadku?

Wszystko zależy od tego, gdzie miał miejsce wypadek. Do odpowiedzialności za wypadek może zostać pociągnięty: - administrator lub właściciel budynku (sklep, urząd, restauracja, itp.), który powinien dbać o jego stan techniczny, - samorząd gminy lub miasta, który ma obowiązek utrzymywać chodniki w dobrym stanie - firma wynajęta przez miasto do utrzymywania czystości, która nie wywiązała się ze swoich obowiązków, np. nie odśnieżyła chodnika, przystanku autobusowego, itp. - właściciel nieruchomości na której doszło do wypadku (np. kamienicy czy domu).

W wyniku takiego wypadku można starać się o: - zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, - zwrot utraconych korzyści (po wypadku nie możesz pracować – nie zarabiasz pieniędzy, więc tracisz przewidywane dochody), - zadośćuczynienie, czyli odszkodowanie za poniesione obrażenia cielesne, - odszkodowanie za zniszczone rzeczy osobiste.

Wprost wynika to z: - art. 20 ustawy o drogach publicznych - art. 5 ust. 1, pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu tzw. Szkody chodnikowej? Do uzyskania świadczenia kluczowe jest zebranie odpowiednich dowodów. Najlepiej od razu po upadku zrobić zdjęcia miejscu zdarzenia (oblodzony, nierówny, dziurawy lub zaśnieżony chodnik etc.).

Warto również skontaktować się ze świadkami zdarzenia, jeżeli takowi byli. Bardzo ważne jest też rozpoznanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę chodnikową (mowa o tym w poprzednim poście).

W celu ustalenia wielkości odszkodowania niezbędne jest rzetelne zbieranie wszelkiej dokumentacji medycznej.

Błędne zaadresowanie roszczeń, niewystarczające dowody i niekompletna dokumentacja możne wpłynąć na obniżenie odszkodowania, a także narazić poszkodowanego na dodatkowe koszty, dlatego warto zwrócić się z pomocą do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.