Jako osoba poszkodowana w wyniku ulegnięciu wypadkowi komunikacyjnemu nie stać Cię na:

- dalszy proces leczenia,
- rehabilitację, 
- specjalną dietę, którą w związku ze skutkami wypadku jesteś zobowiązany przestrzegać?

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Lesta, którzy zajmują się kompleksową obsługą klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
W związku z perspektywami na przyszłość związanymi z funkcjonowaniem po doświadczeniu wypadku komunikacyjnego często osoba poszkodowana staje przed problemem pokrycia kosztów związanych z potrzebą rehabilitacji, przestrzegania rygorów dietetycznych czy też kosztów związanych z procesem leczenia, na które może nie może sobie pozwolić z powodu braku środków. 
Instrumentem prawnym, który służyć ma uzyskaniu określonej sumy związanej w wyżej przedstawionymi okolicznościami stanowi roszczenie o rentę na zwiększone potrzeby.
Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego stanowi szkodę przyszłą, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach na ich zaspokojenie. Przyznanie takiej renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwa czynu niedozwolonego (SN z dnia 11 marca 1976r. sygn. akt IV CR 50/76, OSCNCP 1977 nr 1 poz.11).
Renta z tytułu zwiększonych potrzeb może być przyznana czasowo lub stale w zależności od tego, czy skutki poniesionej przez poszkodowanego szkody są odwracalne czy też mają charakter przemijający.

Jeżeli:

- twój przypadek jest podobny
- zastanawiasz się, czy przysługuje Ci roszczenie o przyznanie renty
- chcesz się dowiedzieć jaką wysokość renty możesz się ubiegać

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Polska:
ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole
tel.: +48 512 496 601

Holandia:
Binckhorstlaan 123/316
2516 BA Den Haag
tel.: +31 642787215 (rozmawiamy po polsku i holendersku)